Radyant Isıtma Sistemleri

Radyant Isıtma Sistemleri

RADYANT – İNFRARED – İR – İNFRARUJ VE KIZILÖTESİ KAVRAMLARI

Radyant kelimesi geometrideki tarifinin dışında ısı veya ışın yayan anlamı da taşır. Bundan hareketle RADYANT ISITMA tabirinden kızılötesi ışınlarla ısıtma anlamını çıkarabiliriz.

İNFRARED, İR, İNFRARUJ ve KIZILÖTESİ kelime ve kavramlarını biraz daha iyi anlamak için ilim adamlarının tarihi çalışmalarını özetin özeti şeklinde hatırlamamız gerekir.

1660 yılında İngiliz bilim adamı NEWTON bir güneş ışığı demetini karanlık bir odada bir prizmadan geçirdiğinde beyaz ışığın renklere ayrıldığını görür(mor, lavcivert, mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı şeklinde). Bu renkli ışık demetine ELEKTROMANYETİK TAYF veya ELEKTROMANYETİK SPEKTRUM adı verilir.

Yine NEWTON bu renkli ışık demetini ikinci bir prizmadan geçirdiğinde yeniden beyaz ışık demeti oluştuğunu görür. Ayrıca tayftaki renklerden sadece kırmızıyı prizmadan geçirdiğinde hiçbir değişikliğe uğramadığını tespit eder

1800 yılında yine bir İngiliz bilim adamı olan WİLLİAM HERSCHEL, NEWTON’nun prizmada kırılan ışıklarını bir termometre ile inceler ve bütün renklerin sıcaklıklarını ölçer. Kırmızı rengin sıcaklık ölçümünü yaptıktan sonra, kırmızı rengin ötesinde herhangi bir ışık görünmemesine rağmen termometrede ısının yükseldiğini görür.

Son derece şaşırtıcı olan bu durum, kırmızı rengin ötesinde kendisinin göremediği ama termometrenin algıladığı bir ışımanın olduğuna işaret ediyordu. NEWTON o dönem bu ışınlara kalorifik ışınlar adını verir. Daha sonra 19. Yüzyılın sonlarında bu ışınlara İngilizce alt - öte anlamında infra ve kırmızı anlamındaki red kelimelerinin birleşimi infrared, türkçeleştirilmesi şekli ile kızılötesi ışınlar adı verilir.

Doğrudan alığımız güneş ışığının %47 si kızılötesi, %46 sı görünür ışık ve %7 side morötesi ışınımdır. Hava kızılötesi ışınımları soğuramaz(ememez). Kızılötesi ışınlar havayı ısıtmadan direkt insanı ve katı cisimleri ısıtır. Havanın ısınması, ısınan insan ve katı cisimlerin ısılarının taşınması ile olur.

Kızılötesi ışınlar gözle görülmezler, ama açık havada özellikle güneşli havada tenimizde hissettiğimiz ısı kızılötesi ışınların etkisidir. Isıtılan her cisim etrafına kızılötesi ısı yayar. Farklı sıcaklıklar farklı dalga boylarında kızılötesi ışınımlar oluşturur.

İnsan vücudu 37°C lik vücut ısısında her saniye 10 mikrometre dalga boylu kızılötesi ışıma yayar.

RADYANT ISITMA

200 °C den 1000 °C ye kadar ısıtılan katı cisimler gözle görünmeyen fakat derimiz ile hissedebildiğimiz kızılötesi ışınlar yayarlar. Bu ışınlarla yapılan ısıtmaya genellikle RADYANT ISITMA ve bunu sağlayan ısıtıcılara da RADYANT ISITICI adı verilir.

Geleneksel ısıtma sistemlerinde katı – sıvı veya gaz yakıtla elde edilen sıcak su, kaynar su, buhar veya sıcak hava, ısıtılacak ortama yerleştirilen ısı dönüştürücülerde(radyatör, eşanjör v.b) dolaştırılır. Isınan ısıtıcılar ısılarını çevrelerindeki havaya aktarır. Ortamdaki soğuk hava ile ısınan hava arasında oluşan ısı akışı(taşınım - konveksiyon) ortamda ısıl denge oluşana kadar devam eder ve böylece ortam ısınır.

Radyant ısıtmada, radyant ısıtıcı yüzeylerinde oluşan kızılötesi ışınlar elektromanyetik dalgalar halinde 120 °C lik açılar ile çok hızlı (ışık hızında (299.792.458 m/s)) bir şekilde insanlara ulaşır. İnsanlar ilk önce hissettikleri ışınım etkisi ile ısınırlar. Daha sonra insanlar ve ışınım etkisiyle ısınan mekandaki diğer katı cisimler(masa, sandalye, zemin v.s) den taşınan ısı ile ortamın havası ısınır.

Radyant ısıtıcılar için ilk performans parametresi enerjinin ışınıma çevirme oranını ifade eden radyant verimidir. İkinci bir performans parametresi ise yansıtıcı yüzeylerin kendisine gelen ışınları yansıtma oranını ifade eden yansıtma verimidir.

Her iki parametre (radyant verimi ve yansıtma verimi) seçilen malzeme ve cihaz yapısıyla doğrudan ilgilidir. Radyant ısıtıcıda tüketilen enerjinin ışınıma çevrilmeyen ve yansıtılmayan miktarı aynı bölgede ısıya dönüşür ve ısıtıcı etrafındaki havayı ısıtır.

Isıtıcı açık veya yarı açık mekanda kullanılıyorsa bu ciddi bir kayıptır. Zira ısıtıcıdan havaya aktarılan bu enerjinin hiçbir faydası yoktur. Bu nedenle özellikle açık ve yarı açık mekanlarda yansıtıcı reflektörler ve ısı kalkanları önemlidir.

Kapalı mekanlarda kullanılan radyant ısıtıcılarda radyant ve yansıtma verimlerinin önemi daha azdır. Yansıtılmayan enerji bulunduğu bölgede havayı ısıtarak ortamın ısıtılmasına katkıda bulunmuş olur.

RADYANT ISITICILAR VE KONFOR

Radyant ısıtma ile ilgili olarak güneş gibi ısıtma tabiri kullanılır. Ancak güneş bizden çok uzakta olduğu için biz yeryüzünde hareket ederken bile üzerimize düşen güneş enerjisinin yoğunluğu değişmez. Ama radyant ısıtıcılar bize çok uzaklıklara monte edilmedikleri için durum böyle değildir.

Cihaz(radynat ısıtıcı) yapısı ve mekanın özelliklerini dikkate alarak uygun bir yerleştirme yapılmadığı durumlarda ısıtılmasını istediğimiz mekanın bazı bölgeleri yüksek yoğunlukta, diğer bazı bölgeleri isi düşük yoğunlukta ışın alabilir. Böyle durumlarda o mekanda konfor oluşmaz.

Radyant ısıtıcılardan yansıyan ısı ışınlarının şiddeti ısıtıcıya olan mesafenin karesi ile ter orantılıdır. Yani ısıtıcıdan 2 metre uzaklıkta olan bir kişi 4 metre uzaklıkta olan bir kişiye göre 4 kat daha fazla ısı ışınına maruz kalır. Bu nedenle radyant ısıtmada yeterince konfor temini için zemin seviyesinde ışınım dağılımının yeterince homojen olması gerekir.

Konfor için, ısıtıcı ve mekan özellikleri dikkate alınarak yüksek güçlü bir veya az sayıda birkaç ısıtıcı yerine, daha fazla sayıda düşük güçlü ısıtıcı kullanılmalı ve ısıtıcılar doğru şekilde konumlandırılmalıdır. Böylece daha homojen yoğunlukta bir ısı dağılımı temin edilmiş olur.

Radyant ısıtıcılar özellikle izolasyonun kötü olduğu yerler, geleneksel metotlarla ısıtılması zor olan büyük ve yüksek mekanlar, yarı açık veya tam açık dış ortalar, fabrika, atölye, cami, spor salonları, stadyumlar, depolar, hangarlar, hayvan çiftlikleri, seralar, gibi yerlerin ısıtılmasında alternatifi olmayan ısıtıcılardır.

Ayrıca aynı mekan içerisinde farklı bölgelerin, farklı yoğunlukta ısıtılmalarının istenilmesi halinde kısa süreli ve geçici ısıtmaların istenildiği durumlarda yine radyant ısıtıcılar ideal ısıtma cihazlarıdır.

1- KLASİK(KONVENSİYONEL) ISITMA SİSTEMLERİ

Yaygın olarak kullanılmakta olan klasik ısıtma sistemlerinde merkezi bir ısı üretecinde(kalorifer kazanı, buhar kazanı, termoblok gib) elde edilen sıcak su, buhar veya sıcak hava sirkülasyon pompaları, tesisat boruları, vantilatörler ve kanallar vasıtası ile ısıtılacak mekanlara monte edilen, radyatörler, konvektörler, sıcak hava apareyleri gibi ısıtıcılarda sirküle ettirilerek öncelikle ortamın havası ısıtılır.

Isınan hava da ortamdaki insanları ve eşyaları ısıtır. Bu sistemde ısıtma taşıma- konveksiyon yoluyla oluşmaktadır.

Klasik ısıtma sistemlerinde ısı, ısınan ortamın üst kısımlarında, tavan kısmında toplanır. Özellikle yüksek tavanlı, iyi izole edilmemiş mekanlarda veya kapıların sık sık açılıp kapandığı, hava değişiminin fazla olduğu yerlerde, ortamın ısınması oldukça uzun zaman alır ve bunun için gereğinden azla enerji harcanır.

Klasik ısıtma sisteminde bir kazan dairesine ihtiyaç vardır. Yatırım maliyeti oldukça yüksek, kurulum süresi uzun olur.

Isıtılan ortamın zemini ile tavanı arasındaki sıcaklık farkları çok yüksektir(12°C - 20°C gibi)

Özellikle sıcak hava ile yapılan ısıtmada hava hareketi fanlar ile sağlandığı için ortamdaki tozların hareketi hastalıkların taşınmasına sebep olur ve insanları rahatsız eder.

İlk çalıştırmada sistemin rejime girmesi bir buçuk saat zaman alır, konfor oluşması iki saattir. Bir işyeri ısıtması söz konusu ise sistem mesai başlamadan en az bir saat önce çalıştırılmalıdır.

İşletme, bakım ve yedek parça maliyetten yüksektir. Sistemde bir parçanın arızalanması, sistemin tamamının devre dışı kalmasına sebep olur.

Lokal ve bölgesel ısıtma yapma imkanı çok zor ve çok pahalıdır.

2- RADYANT ISITMA SİSTEMİ

Radyant ısıtma sistemlerinde ısınma ışınım yoluyla oluşur. Sistemde ne kalorifer kazanı, termoblok v.s gibi merkezi bir ısı üreteci; ne bir kazan dairesi, ne sıcak su, buhar, sıcak hava gibi taşınan bir akışkan, ne de pompa, vana, boru, kanal ve aparey gibi transfer elemanları yoktur. Isı transfer kaybı sıfırdır. Isıtıcılar ısınan mekanda tavana asılıdır.

Isıtma adeta güneşin ısıttığı gibi olmakta ve ışınım yoluyla gerçekleşmektedir. Çalıştırma düğmesine basılır basılmaz saniyeler mertebesinde öncelikle insanlar, eşyalar ve zemin ısınır.

Isınan eşyalardan, zeminden ve insanlardan yayılan ışınımlar vasıtasıyla ortamın havası ısınır. Isıtma, anında olduğu için sistemin erken çalıştırmasına ihtiyaç yoktur. Radyant ısıtma sistemlerinde kazan dairesi gibi ayrı bir mekana ihtiyaç yoktur.

Radyant ısıtmada ısı ışınım yoluyla direkt zemine gönderildiği için taban ile tavan arasındaki sıcaklık farkları düşüktür.(4°C - 8°C gibi)

Radyant ısıtma ile farklı alanların farklı sıcaklıkta ısıtılmaları mümkündür.

Radyant ısıtmada ısı iletimi ışınım yoluyla olduğu için vantilatör gibi cihazlar olmadığı için ortamda toz sirkülasyonu olmaz ve buna bağlı rahatsızlıklar hissedilmez.

İşletme, bakım ve yedek parça masrafları çok düşüktür.

Radyant ısıtma sistemi kolayca sökülüp taşınarak bir başka mekana monte edilebilir.

Radyant ısıtma sistemleri bu özellikleri ile klasik ısıtmaya göre, cihaz tasarımı, projelendirme ve işletme parametrelerine bağlı olarak %40 - %60 oranında tasarruf sağlar.

 

Kafe ve Restoranlar için ısıtma sistemleri

  • BPT Platin Serisi Dokuz Kademeli Camlı Seramik Radyant Isıtıcılar
  • BPT Panel Serisi Seramik Radyant Isıtıcı
  • BPT Siyah Serisi Camlı Seramik Radyant Isıtıcı
  • UKS Serisi Üç Kademeli Seramik Radyant Isıtıcı

Bugass Firması Sıcak Hava Üreteçleri, Seramik Radyant Isıtıcıları, Tarım ve Hayvancılık Isıtma Sistemleri, Endüstriyel Isıtma Sistemleri ve Kafe - Restoran Isıtma sektöründe faaliyet göstermektedir

Bugass Radyant Isıtma Sistemleri Hakkında

1970 de başlayan Isı sektöründeki yürüyüşümüz devam ediyor. O dönemlerde Isıtma Kazanları ve Merkezi Isıtma Sistemleri konusunda sektörün güçlü imalatçısı olarak edindiğimiz birikimleri geleceğe taşıyoruz.

Yıllardır Bugass markası ile Radyant ısıtma sektörüne bir hareket getirdik. Şimdi ise imalat geleneğimizi sürdürerek ısı sektörünün bu alanına inovatif boyutlar katacak atılımlar için çalışıyoruz.

Hedefimiz ısınma ihtiyacını enerji kaynakları ve emek gücünde verimsizliğe düşmeden karşılayacak optimum ürünler tasarlamak ve bu alanda enerjiyi doğru kullanan ürünler ile gelişime katkı sağlamaktır. 

Gerçek şudur ki her dönemde yaşam konforunun alt yapısında yer alan kalıcı ürünler; fayda-maliyet ilişkisi ile kişisel beklentileri optimize edebilen ürünler olmuştur. Bu ideali karşılamak üzere bünyemizde oluşturulan AR-GE ünitemiz; kendi bilgi birikimimizin üzerine sektör ile ilgili dünyada değişen ve gelişen teknolojileri de koyarak, müşteri beklentileri doğrultusunda standartlara uygun, ekonomik, verimli ve inovatif yeni ürünlerin tasarım süreçlerini devam ettirmektedir.

Yanı sıra uluslararası bilinirliğe kavuşmuş değerli markalar ile yürüttüğümüz distribütörlük şeklindeki iş birlikleri de pazara sunduğumuz ürün ve hizmet standardımızı üst seviyelere taşımaktadır.

Bugass, sektöründe emin adımlarla kendini geliştiren ve iki gününü aynı etmeyen anlayışı ile yürüyüşünü sürdüren bir kuruluştur. Müşterilerine güven sunmayı önceleyen bu varoluş süreci markamızın temel ilkesidir...

 

Kaynak: Bugass Radyant Isıtma sistemleri

Henüz Yorum Yapılmamış, İlk Yorumu Siz Yapın

Yorum Yollayın