Android Studio Rating Bar Kullanımı

Android Studio Rating Bar Kullanımı

Android studio’da rating Bar kullanımına geldik. Rating bar mesela bir işlem yapacaksınız puanlama oylama sistemi. Anket sistemi gibi düşünün. Onun için bir puan sistemi oluşturdunuz. İşte burada Rating bar kullanıcaksınız.

Layout’umuza öncelikle 1 tane rating bar, 1 tane button ve sonuc adlı text View oluşturduk.

Kodları :

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

    android:layout_width="fill_parent"

    android:layout_height="fill_parent"

    android:orientation="vertical" >

 

    <TextView

        android:id="@+id/oylaTV"

        android:layout_width="wrap_content"

        android:layout_height="wrap_content"

        android:text="Oyla"

        />

 

    <RatingBar

        android:id="@+id/ratingBar"

        android:layout_width="wrap_content"

        android:layout_height="wrap_content"

        android:numStars="5"

        android:stepSize="1.0" />

 

    <Button

        android:id="@+id/gonderButton"

        android:layout_width="wrap_content"

        android:layout_height="wrap_content"

        android:text="Gönder" />

 

    <LinearLayout

        android:id="@+id/linearLayout1"

        android:layout_width="match_parent"

        android:layout_height="wrap_content" >

 

        <TextView

            android:id="@+id/sonucTV"

            android:layout_width="wrap_content"

            android:layout_height="wrap_content"

            android:text="Sonuç : "

            />

 

        <TextView

            android:id="@+id/sonucCiktiTV"

            android:layout_width="wrap_content"

            android:layout_height="wrap_content"

            android:text=""

            />

    </LinearLayout>

 

</LinearLayout>

 

Java Kodumuz ise :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

package com.umiitkose.egitim2;

 

import android.os.Bundle;

import android.app.Activity;

import android.view.View;

import android.view.View.OnClickListener;

import android.widget.Button;

import android.widget.RatingBar;

import android.widget.Toast;

 

import android.app.Activity;

import android.os.Bundle;

import android.view.View;

import android.view.View.OnClickListener;

import android.widget.Button;

import android.widget.RatingBar;

import android.widget.RatingBar.OnRatingBarChangeListener;

import android.widget.TextView;

import android.widget.Toast;

 

public class MainActivity extends Activity {

    private RatingBar ratingBar;

    private TextView ratingDegeri;

    private Button gonderButton;

 

    @Override

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

        super.onCreate(savedInstanceState);

        setContentView(R.layout.activity_main);

 

        addListenerOnRatingBar();

        addListenerOnButton();

 

    }

 

    public void addListenerOnRatingBar() {

 

        ratingBar = (RatingBar) findViewById(R.id.ratingBar);

        ratingDegeri = (TextView) findViewById(R.id.sonucCiktiTV);

 

        //Rating değiştiği anda bunu TextView'da görüntüle

        ratingBar.setOnRatingBarChangeListener(new OnRatingBarChangeListener() {

            public void onRatingChanged(RatingBar ratingBar, float rating,

                                        boolean fromUser) {

 

                ratingDegeri.setText(String.valueOf(rating));

 

            }

        });

    }

 

    public void addListenerOnButton() {

 

        ratingBar = (RatingBar) findViewById(R.id.ratingBar);

        gonderButton = (Button) findViewById(R.id.gonderButton);

 

 

        gonderButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {

 

            public void onClick(View v) {

                //Buttona tıklandığında o anki rating değerini içeren bir toast mesajı göster

                Toast.makeText(MainActivity.this,

                        String.valueOf(ratingBar.getRating()),

                        1).show();

 

            }

        });

 

    }

}

 

Uygulamayı çalıştırdığımız da :

 

Henüz Yorum Yapılmamış, İlk Yorumu Siz Yapın

Yorum Yollayın