Photoshop'ta Filtreler ve Menüler - Ders #3

Photoshop'ta Filtreler ve Menüler - Ders #3

FİLTRELER

Artistic


Colored Pencil: İmajda bir renk haritası çıkarıp baskın olan renkleri alarak fırça darbeleri oluşturur. Feather seçilirse yağlı boya etkisi verir. 
Cutout: İmajımızdaki köşeleri basitleştirerek detayı azaltıp yarattığı köşeler ve çizgilerde anti-alias özelliği nedeniyle yumuşak hatlar oluşturur. Yüksek kontrastlı grafiklerde iyi sonuç verir. 
Dry Brush: Kuru boya etkisi verir. Renk geçişlerini en aza indirip kenarları rastgele büker, anti-alias etkisi verir. 
Film Grain: Bir tür kirlenme etkisi vererek beyaz kirler aydınlatır, siyah kirler koyulaştırır.
Fresco: Kontrastı yüksek bir görüntü verir. Kenarlar daha keskin, koyu renkler daha koyu olmakla birlikte "Dry Brush" a benzer. 
Neon Glow: Uygulandığı bölgenin renklerine göre 2-3 renk tonu içeren sonuçlar oluşturur. 
Palette Knife: Paletteki renkleri azaltarak keskin hatlı, az renkli bir imaj oluşur. 
Poster Edges: İmajımızı posterize ederek renkleri azaltır. Kenarlara siyah detaylar ekler. 
Rough Pastels: İmajımızın kenarlarını geliştirir. Bunun için bir doku dosyası kullanır. 
Smudge Stick: Birbirine karışmış renklerdeki bir bezin kağıt üzerine etkisi gibi sonuç verir. 
Sponge: Buzlu cam etkisi vb. etkiler verir. 
Underpainting: Kumaş kaplama havası verir. 
Water Color: İmajımızın kenarlarına sulu boya etkisi verir. "Fresco" ya benzer.


Blur

Blur: Yumuşatma, bulanıklaştırma etkisi verir. Standart değere uygular. 
Blur More: "Blur" etkisini standart değerin üzerinde uygular. 
Gaussian Blur: Bulanıklaştırma ve yumuşatma etkisini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 
Motion Blur: Hareketli bir kameranın yakaladığı görüntüyü simule eder. Hareketin şiddeti ve yönü belirlenebilir. 
Radial Blur: Çok özel bir kamera efektidir. 
Smart Blur: İmajımızdaki kenarları tespit edip, "Gaussian Blur" etkisini kenarlara dokunmadan iç bölgelere uygular.


Brush Strokes

Accented Edges: Küçük imajlara uygulanmasında fayda olan kenarlara doku ekleyen bir geliştirme filitresidir. 
Angled Strokes: Kenarları sertleştirip ana hatlara dikkat çeker. 
Crosshatch: İmajı geliştirmek için rastgele dokular ve zigzaglar oluşturur. 
Dark Strokes: Koyu renkli set kenarlar üretir. 
İnk Outlines: İmaj kenarlarına mürekkep bulaşmış havası verir. 
Splatter: Sudaki yansıma etkisi verir. 
Sprayed Strokers: Kenarlarda yatay veya dikey deformasyonlar oluşturur. 
Sumi-e: Yazılarda (Text) kullanarak hoş bir görüntü elde edilir.


Distort

Diffuse Glow: Aydınlık alanlara gölgeler verir. 
Displace: Seçtiğimiz ikinci bir imaj (PSD Formatlı) ile etki eden grafiğin tüm pixellerini düzenleyen bir filtredir. Kullanımı biraz karışıktır. 
Glass: İmajımıza eğrilmiş cam kaplaması yapar. 
Ocean Ripple: Su dalgalarının verdiği etkiyi yapar. 
Polar Coordinates: İmaja iki çeşit bükülme etkisi verir. 
Ripple: Küçük su dalgaları etkisi verir. 
Shear: Verdiği eksen üzerindeki noktalar ile dikey doğrultuda imaja eğrilik vermeyi sağlar. 
Spherize: Deformasyonları küresel yapmamızı sağlar. 
Twirl: Girdap hareketi etkisi yapar. 
Wave: Su dalgası gibi yumuşak bir deformasyon sağlar. 
ZigZag: Zigzaglar, su dalgaları oluşturur.


Noise

Add Noise: Belirttiğiniz yoğunlukta pixelleri rastgele ekler. 
Despeckle: Tarayıcı ile tarattığınız fotoğraflardaki kirleri yok eder. 
Dusk & Scratches: Renkleri birbirine yaklaştırarak contrast’ı azaltır. 
Median: Pürüzsüz yüzeylerin oluşmasını sağlar. En çok kullanılan filtrelerden biridir.


Pixelate

Color Haftone: İmajımızı renk sayısı az, düşük kalitede bir hale getirir. 
Crystallize: İmajımızı renkli hücrelere bölerek petek gibi bir doku yaratır. 
Facet: İmaj içindeki kenarlardan anti-aliasing’i kaldırır. 
Fragment: İmajımızda deprem etkisi oluşturur. 
Mezzotint: İmajımıza kirlilik ekleyecek rasgele noktalar üretir. 
Mosaic: İmajımızı kareselleştirir. Düşük çözünürlükte zoom yapmış gibi bir hava verir. 
Pointtillize: Doku yaratmaya yardımcı olur, uygulanan bölgeyi noktasallaştırır.


Render

Clouds: Fırça ve zemin rengini kullanarak bulut etkisi veren doku çalışmalarında sık kullanılan bir filtredir.
Differance Clouds: "Clouds" filitresine benzer. Uygulandığı yüzeyin karşıt renklerini alarak bulut etkisi oluşturur. 
Lens Flare: Photoshop’un en çok kullanılan filtrelerinden birisidir. Kamera objektifine ışık vurmasıyla oluşan sanal hüzmeleri simüle etmemizi sağlar. 
Lighting Effects: Herhangi bir yüzeye ışık efekti vermeyi sağlar. 
Texture Fill: Bir PSD dosyasını desen olarak döşemeye yarar.


Sharpen

Sharpen: İmajdaki kenar ve köşeleri belirginleştirir. 
Sharpen More: Daha şiddetli bir "Sharpen" etkisi sağlar. 
Sharpen Edges: Düşük şiddette "Sharpen" etkisi yapar. 
Unsharp Mask: Kenarların keskinliğini azaltır.


Sketch

Bas Relief: Kompleks çizgileri alıp iki renkli bir imaj oluşturur. 
Charcoal: Siyah ve beyaz renkleri kullanarak kara kalem çalışması benzeri üretilebilir. Görüntünün contrast’ı çok fazla olur. 
Chalk and Charcoal: Paletteki backgrond ile tebeşir etkisi, foreground ile "Charcoal" etkisini birleştirir. 
Chrome: ****l etkisi sağlar. 
Conte Crayon: Renk sayısını 6 ya indirir ve doku ekler. Contrast’ı yüksek imajlarda iyi sonuçlar verir. 
Graphic Pen: İki renkli bir grafiği detay seviyesi düşük olarak oluşturur. 
Halftone Pattern: "Graphic Pen" in gelişmişidir. 
Note Paper: Basit görüntüler sağlar. 
Photocopy: Renkleri azaltır. 
Plaster: Siyah, beyaz, gri tonlarda plastik etkisi yapar. 
Reticulation: Siyah-Beyaz kirli bir görüntü sağlar. 
Stamp: İki renkli sert kenarlı bir sonuç verir. 
TornEdges: "Stamp" filitresine gri tonlar ekler. 
Water Paper: Su içindeki bir imajın sert hatlarını su üstüne çıkan bir mürekkep etkisi oluşturur.


Stylize

Diffuse: Pixelleri dağıtır. 
Emboss: En çok kullanılan filtrelerden biridir. Resmi gri yaparak üç boyutlu bir görünüm verir. 
Extrude: İmajı değiştirip farklı bir imaj oluşturur. 
Find Edges: Kenarların kontrastını arttırır. 
Glowing Edges: "Invert" (tersyüz eder) edeceği uçları otomatik bulur. 
Solarize: Renk eğrilerine yaptığı etki ile imajı %50 koyulaştırır. 
Tiles: Kaplama yapar. 
Trace Contour: Kontur çizgilerini bulur, geri kalanları yok eder. 
Wind: Rüzgar efekti verir.


Texture

Craquelure: Texture oluşturur. Yazılarda iyi sonuç verir. Eskimiş yağlı boya tablo etkisi oluşturur. 
Grain: "Add Noise" filtresi gibidir. 
Mosaic Tiles: Gelişmiş mozaik de denilebilir. "Craquelure" a benzer. 
Stained Glass: "Mosaic Tiles" ın contrast ile kristalize edilmiş halidir. 
Texture: Yazılarda iyi sonuçlar verir.


Video

De-Interlace: Videodan aktarılan resmin üzerinde temizlik yapar. 
NTSC colors: Resmin renklerini titremeyen, kaymayan renklere çevirir.


Other

Costom: Resim üzerinde numerik olarak bir çok efekt oluşturmayı sağlar. 
High Pass: Resimdeki contrast’ı azaltır. 
Minimum: Resimdeki koyu pixelleri vurgular.


MENÜLER


File Menüsü 

New: Yeni bir dosya açar.
Open: Kayıtlı bir resmi açar.
Browse: Dosyaları photoshopta bulunan browser ile araştırmada kullanılır.
Open As: Açacağımız bir dosyanın uzantısı JPG ise PSD olarak açmakta kullanılır.
Open Recent: Son çalıştığınız dosyalar burdaysa kısa yoldan açmakta kullanılır.
Edit in imageready: Photoshop’ta bulunan bir dosyayı imageready ortamında düzenlemek için image ready’ye geçmekte kullanılır.
Close: Çalıştığımız projeyi kapatmakta kullanılır.
Close all: Eğer bir kaç proje ile çalışıyorsanız bütün hepsini birden kapamakta kullanılır.
Close and Go to Bridge: Dosyayı kapatır ve Adobe Bridge programını açar.
Save: Dosyayı kaydeder.
Save As: Dosyayı farklı kaydeder.
Save for Web: Web için hazırlamış olduğunuz bir dosyayı, parçalanmış ise farklı resimler halinde, ister html ister sadece resimler olarak kayıt yapmakta kullanılır.
Revert: Çalışmakta olduğunuz dosyayı ilk haline getirir.
Place: Çalışmakta olduğunuz bir dosya ile başka bir dosyayı üzerine ekleyerek değiştirmekte kullanılır.
Import: Farklı görüntü aktarıcılardan photoshop’a dosya aktarmakta kullanılır.
Export: Photoshopta olan herhangi bir dosyayı farklı standartlarda dışa aktarmakta kullanılır.
File info: Dosyanın özelliklerini gösterir.
Page Setup: Sayfanın genel özelliklerini hazırlamada kullanılır.
Print with Preview: Dosyanın önizlemesini göstererek yazıcıdan çıktı alır.
Print: Önizleme olmadan sadece dosyanın çıktısını alır.
Print one Copy: Bir kopyası alınarak yazdırılır.
Exit: Programdan çıkış yapar.Edit Menüsü

Undo: Yaptığınız işlemi geriye almakta kullanılır.
Step forward: Bir işlemi geriye almışsanız eğer, o işlemden bir sonraki duruma tekrar dönmekte kullanılır.
Step backward: History’de kayıtlı bulunan işlemlere tekrar dönmekte kullanılır.
Fade: Bir bölgede uygulamış olduğunuz işlem üzerinde değişlik yapmada kullanılır.
Cut: Seçili bölümü kesmede kullanılır.
Copy: Seçili bölümü kopyalamada kullanılır.
Copy merged: Birleştirilmiş katman kopyalaması için kullanılır.
Paste into: Seçili bölgenin içine yapıştırır.
Paste: Hafızadaki görüntüyü yapıştırır.
Clear: Seçili bölgeyi temizler
Check spelling: İngilizce imla denetimi yapar
Fnd and replace text: Bulmak istediğiniz yazıyı arar, ve istediğiniz bir yazı ile değiştirir.
Fill: Seçili bölgeyi renk, desen vs. ile doldurur.
Stroke: Seçili bölgeye kenarlık ekler.
Free transform: Layerda bulunan resmin genel şemasında büyüklüğü, şekli değiştirilir.
Transform: Seçili bölge üzerinde değişiklik yapar.
Define brush preset: Hazırlanmış olan resmi fırça yapmakta kullanılır.
Define pattern: Hazırlanmış olan resmi desen yapmakta kullanılır.
Define custom shape: Hazırlanmış resmi kullanılmak üzere bir şekil yapar.
Purge: Seçili bölgelerde istenilen çıkarmaları yapar.
Preset manager: Fırça, Desen, Şekil’leri düzenleme bölümü.
Color settings: Çalışmanın renk ayarlarını yapar.
Keyboard shortcuts: Klavye kısayollarının hepsi.
Preferences: Photoshop’un ayarlarını yapacağınız seçenekler kısmı.


İmage Menüsü

Mode: Resimin özniteliklerinin ve hangi tür olması gerektiğini gösteren ve seçim yapılan bölüm.
Adjustments: Resmin aydınlık, kontrast, renk ayarlarının yapılacağı bölüm.
Duplicate: Resmin bir kopyasını oluşturur.
Apply Image: Resimdeki değişiklikleri tamamlar.
Calculations: Resim özniteliklerindeki hesaplamaları göstermektedir.
Image Size: Resim’in boyutunda değişiklikler yapmakta kullanılan bölüm.
Canvas Size: Resimde kullandığınız arkaplanın (tuval’in) boyutunda değişiklik yapmak ta kullanılır.
Pixel Aspect Ratio: Pixellerin oransal görünümüyle ilgili düzenlemeler yapılan bölüm.
Rotate Canvas: Tuval’de açısal çevirmeler yapmak için kullanılır.
Crop: Resimi kırpar.
Reveal All: Gizli olanlar dahil resmi tüm olarak gösterir.
Variables: Resmin olabilecek tüm değişken şekillerini gösterir.


 

Henüz Yorum Yapılmamış, İlk Yorumu Siz Yapın

Yorum Yollayın