DEĞİŞKENLER VE TÜRLER

DEĞİŞKENLER  VE  TÜRLER

Javada temel beş tip değişken vardır. Ayrıcadeğişkenler bir class veya dizide olabilirler.

  •  Tamsayilar:byte,short,int ve long tam degerli sayilrdir.

  • Virgüllü sayilar: float ve double virgüllü sayilardir.

  •  Karekterler:char sembolleri harfleri karakterlerle gösterir.
  •  Boolean degerler: boolean mantiksal degerleri gösteren özel türler.


Tamsayilar
Tam sayı değişkenlerdir ve kendi içinde dört gruba ayrılır
byte
8 bitlik yer kaplar.-128 den 127 araliginda deger alabilir.
short
16 bitlik yer kaplar.-32768 ve 32767 araliginda deger alabilir.
int
32 bitlik yer kaplar. –2.147.483.648 ve 2,147,483,647 araliginda deger alabilir.
long
64 bitlik yer kaplar.cok büyük bir aragliga sahiptir.

                                                              

 

Karakterler(Characters)
 

„char“ kelimesini bir karakter tanýmlamak için kullanmalıyız. Karakter tek tıklayarak içine alınmalıdır. Bir char‘in araligi 0 ile 65536 arasindadir.Char türü isaretsiz 16 bitten olusur.Iki karekteri  birlikte toplayabilirsiniz veya degiskenin degerini artirabilirsiniz.
char a;
char a1=‘a‘;
char a2=‘\n‘;

                                                  

 

Virgüllü sayilar(floating points)
float
32 bitlik yer kaplar.Tam sonuc istendiginde kullanilir.
Double
64 bitlik yer kaplar.Tüm Trigonometrik degerlerin hesaplanmasinda double degeri kullanilir.

                                                      

 

Strings islemleri
Karakter dizilerini String kelimesi ile tamamlarız
„Ben bir stringim“ Stringdir.“Re Re Re Ra Ra Ra Galatasaray Galatasaray Cim Bom Bom „ bir Stringdir.“Fenerbahze Köyhizmetleri Fitbol idman culübü“ bir Stringdir.String agzindan cikan

  1. kelimelerdir.Java Stringleri String sinifindan turetilmis objeler olarak implemente eder.Stringlerin nesne  olarak yapisinda tutulup islenmesi Java‘ya ustun özellikler saglar.Örnegin iki String’in karsilastirilmasi,String icersinden bir supstring’in cikarilmasi,büyük kücük harf cevrimi,iki sitringin birlestirilmesi gibi islemler kolayca gerceklestirilir.

 

String Fonksiyonlari:
String s=new String()
Bu ifade icinde karakter olmayan bir Stringi olusturur.
String(char chars[])Bir Array’i karaketer elemanlarini baslangic deger olarak alan bir Stringolusturabiliriz.


Stiring Uzunlugu:
Int Length()

                                                            

String Literalleri
Asagidaki s1 ve s2 esit Stringlerdir.

                                                             

Stringleri Birlestirme:
                             class gleich {
                             public static void main(String args[]) {
                             String slte="20";
                             String a="Ich bin " + 20 + " Jahre alt";
                             System.out.println(a);
                                 }

                              class solang {
                               public static void main(String args[]) {
                               String solang="Heyy baby "+"when I see you"+"my heart is jumping"+"uuuOOo Yeeeehhhh"
                                 +"this is a story " + "about me "+"hheheheh";
                            System.out.println(solang);
                              }
                         }

Stringlerin diger tipler ile birlestirilmesi
String s = "dort:" + 2 +2;
System.out.println(s); // " dort: 22 "
String s = "dort:" +( 2 +2 );
System.out.println(s); // " dort: 4 "


Karakter Cikaran Fonksiyonlar
CharAt( ) Char charAt( int where )
String icinde konumu belirtilen karakteri cikarir
Char ch ;
Ch = "abc".charAt( 1 ); // "b" degerini ch degiskenine atar.
Getchars( ) Void getchars( int source start, int source end, char target[ ] , int target start )
Stringten verilen iki konum degeri arasinda bulunan substringi cikartir.

 

Örnek:
Class getcharornek {
public static void main( ) {
String s = "Bu gettchar fonksiyonuna ait bir ornektir.";
int start=14;
int end=27;
Char buf[ ] = new char[end - start ];
s.getchars(start, end, buf, 0 );
System.out.println(buf);
}}

 

Stringlerin arastirilmasi
Indexof( ) karakter veya substring'in string icinde gecen ilk konumunu verir.
Lastindexof( ) karakter veya substring'in string icinde gecen son konumunu verir.
Arastirilmaya nereden hangi konumdan baslanacagi bilgisi su form ile verilebilir.
Int indexof( string s, int baslangic_indeksi )
Int lastindexof( string s, int baslangic_indeksi )

 

Örnek:
class indexbak{
public static void main( ) {
String s = "Korkma! Sonmez bu safaklarda yuzen al sancak " +
"Sonmeden yurdumun ustunde tuten en son ocak.";
System.out.println(s);
System.out.println( "indexof(S) = " + s.indexof('S') );
System.out.println( "lastindexof(S) = " + s.lastindexof('S') );
System.out.println( "indexof(ak) = " + s.indexof("ak") );
System.out.println( "lastindexof(ak) = " + s.lastindexof("ak") );
System.out.println( "indexof(s,10) = " + s.indexof('s',10) );
System.out.println( "lastindexof(s,60) = " + s.lastindexof('s',60) );
System.out.println( "indexof(ak,10) = " + s.indexof("ak",10) );
System.out.println( "lastindexof(ak,60) = " + s.lastindexof("ak",60) );
}
}

 

String Manipulasyonu
Concat( ) String concat( string s )
Iki stringi birlestirir.
String s1 = "bir";
String s2 = s1.concat( "iki" ); // "biriki" stringini s2 degiskenine atar.


Replase( ) string replase( char original, char replacement )
Stringteki bir karakteri baska bir karakter ile yerdegistirir.

String s = "bakla".replace( 'b' , ' t ' ); // "takla"stringini s' e atar.

 

valueof( ) fonksiyonu ile veri tipinin degistirilmesi
valueof( )
metodu veriyi kendi formundan okunabilir bir forma donusturur.
Static string valueof( double num )
Static string valueof( long num )
Static string valueof( object ob )
Static string valueof( char char[ ] )


String icindeki karakterlerin büyük / kücük harf cevrimi
String toLowerCase( ) string icindeki buyuk hafleri kucuk harfe cevirir.
String toLowerCase( ) string icindeki kucuk hafleri buyuk harfe cevirir.

 

Henüz Yorum Yapılmamış, İlk Yorumu Siz Yapın

Yorum Yollayın