PHP if ... else ... elseif Yapısı

PHP if ... else ... elseif Yapısı

PHP  if ... else ... elseif Yapısı


Koşullu ifadeler, farklı koşullara dayalı farklı eylemleri gerçekleştirmek için kullanılır.


PHP Koşullu Bildirimler

Kod yazarken genellikle farklı koşullar için farklı eylemler gerçekleştirmek isteriz. Bunu yapmak için kodunuzda koşullu ifadeler kullanabilirsiniz.

PHP'de aşağıdaki koşullu ifadeler bulunur:

  • If deyimi - bir koşul doğruysa bazı kodları çalıştırır
  • If ... else deyimi - bir koşul doğruysa bazı kodları çalıştırır ve bu koşul yanlışsa başka bir kodu çalıştırır
  • If ... elseif .... else deyimi - ikiden fazla koşul için farklı kodları çalıştırır
  • Switch ifadesi - yürütülecek birçok kod bloğundan birini seçer

If deyimi

If ifadesi, bir koşul doğru olduğunda bazı kodları çalıştırır.

Sözdizimi

if (koşul) {
    eğer doğruysa çalıştırılacak kodlar;
}

Aşağıdaki örnek "İyi günler!" Geçerli saat (SAAT) 20'den düşükse:

Örnek

$t = date("H");

if ($t < "20") {
    echo "İyi günler!";
}
?>


If ... else deyimi

If .... else ifadesi, bir koşul doğruysa bazı kodları yürütür ve bu koşul yanlışsa başka bir kodu yürütür.

Sözdizimi

if (condition) {
    Doğruysa çalışacak kodlar
} else {
    Yanlışsa çalıştırılacak kodlar;
}

Aşağıdaki örnek "İyi günler!" Şimdiki saat 20.00'den az ise,  aksi takdirde "İyi geceler!" yazdıralım...

Örnek

$t = date("H");

if ($t < "20") {
    echo "İyi günler!";
} else {
    echo "İyi geceler";
}
?>


PHP - if ... elseif .... else deyimi

If .... elseif ... else deyimi ikiden fazla koşul için farklı kodları çalıştırır.

Sözdizimi

if (condition) {
    Doğruysa çalışacak kodlar;
} elseif (condition) {
    Yanlışsa ve ikinci koşul doğruysa çalışacak kodlar;
} else {
    Bütün koşullar tutmazsa çalılacak kodlar;
}

Aşağıdaki örnekŞimdiki saat 10.00'dan az ise "Günaydın!"  değilse "İyi günler!"  yazııyor, Eğer şimdiki zaman 20.00'den küçük değilse. Aksi halde "İyi geceler" yazıyor:

Örnek

$t = date("H");

if ($t < "10") {
    echo "Günaydın!";
} elseif ($t < "20") {
    echo "iyi günler!";
} else {
    echo "İyi geceler";
}
?>

Henüz Yorum Yapılmamış, İlk Yorumu Siz Yapın

Yorum Yollayın